Τι είναι η ενεργειακή αναβάθμιση;

1

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (είτε πρόκειται για πολυκατοικία, μονοκατοικία η διαμέρισμα) εννοούμε το σύνολο των επεμβάσεων που γίνεται σε αυτά με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών τους σε θέρμανση και ψύξη. Οι μετατροπές που γίνονται έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα του κτιρίου να διατηρεί σταθερές θερμοκρασιακές συνθήκες στο εσωτερικό του. Οι ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου για θέρμανση και ψύξη μειώνονται αφού τον χειμώνα έχουμε ελάχιστες απώλειες θερμότητας προς το εξωτερικό του κτιρίου όπως επίσης και το καλοκαίρι εχουμε μειωμένη εισροή θερμότητας προς το εσωτερικο του.

Όλα αυτά σημαίνουν μειωμένες ανάγκες καυσίμου για θέρμανση το χειμώνα ανεξαρτήτως του τρόπου τον οποίο χρησιμοποιούμε για θέρμανση και κατά τον ίδιο τρόπο το καλοκαίρι την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη. Η εξοικονόμηση σε ενέργεια και συνεπώς σε χρήματα είναι σημαντική αφου θα έχουμε μειωμένα κόστη καυσίμων και μειώμένους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Πως Γίνεται;

Τα στάδια μιας ενεργειακής αναβάθμισης είναι τα ακόλουθα:

 1. Αποτύπωση του κτιρίου ποου πρόκειται να αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 2. Ενεργειακή μελέτη του κτιρίου.
 3. Παρουσίαση απαιτούμενων ενεργειακών επεμβάσεων σύμφωνα με την ενεργειακή μελέτη.
 4. Κοστολόγηση ενεργειακών επεμβάσεων.
 5. Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης.
 6. Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για το κτίριο.

Ενεργειακές παρεμβάσεις

 1. Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων (θερμοπρόσοψη).
 2. Μόνωση Ταράτσας.
 3. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
 4. Εφαρμογή ψυχρών υλικών σε δώματα η ταράτσες.
 5. Αναβάθμιση Θέρμανσης.