Τι σημαίνει η θερμομόνωση του κτιρίου;

Θερμομόνωση κτιρίου είναι η μόνωση από τη ζέστη ή το κρύο. Επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ειδικών υλικών, στις εξωτερικές όψεις του κτιρίου που έχουν τη δυνατότητα να καθυστερούν σημαντικά την απώλεια θερμότητας από το κτίριο (το χειμώνα για παράδειγμα) ή την είσοδό της μέσα στο κτίριο (το καλοκαίρι)

 

Τι είναι η Θερμοπρόσοψη;

 

thermoproswpsiΘερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση ή εξωτερική μόνωση λέγεται η θερμομόνωση των όψεων ενός κτιρίου από την εξωτερική πλευρά.
Ο πιο δόκιμος όρος είναι ο όρος «θερμοπρόσοψη», γιατί αναφέρεται μόνο σε προσόψεις. Για παράδειγμα, η θερμομόνωση μιας πυλωτής ή ενός δώματος/ταράτσας ενώ είναι εξωτερική θερμομόνωση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ή να αποκαλεσθεί θερμοπρόσοψη.

Στην ουσία η θερμοπρόσοψη ή εξωτερική θερμομόνωση είναι ένας μονωτικός/προστατευτικός μανδύας που περιβάλλει τις όψεις του κτιρίου προστατεύοντάς το έτσι από την έκθεση σε ακραίες θερμοκρασιακές συνθήκες και δυσμενείς κλιματολογικούς παράγοντες.
Παράλληλα προσδίδει υψηλή αισθητική αξία.

 

 

 

 

 

 

 

Γιατι να γίνει επένδυση σε θερμοπρόσοψη; - Πλεονεκτήματα

  • Η τέλεια προστασία των προσόψεων από τα στοιχεία της φύσης.
  • Η εξαίρετη θερμομόνωση χωρίς μάλιστα θερμογέφυρες που σημαίνει μείωση του κόστους θέρμανσης και κλιματισμού και αποτροπή των συμπυκνώσεων και της μούχλας.
  • Η εκμετάλλευση της θερμοχωρητικότητας των τοίχων.
  • Αισθητική ανανέωση του σπιτιού.
  • Αύξηση της θερμικής άνεσης των ενοίκων.
  • Μεταφορά του σημείου συμπύκνωσης και παγετού από τον τοίχο στη θερμομονωτική στρώση.

Ποιά σημεία του κτιρίου πρέπει να θερμομονώνουμε;

Η ταράτσα ή δώμα του κτιρίου μας είναι ένα σημείο. Συμβάλει από 30-40% στις θερμικές απώλειες ενός κτιρίου. Οι εξωτερικοί τοίχοι του κτιρίου επίσης. Συμβάλουν με το ίδιο σχεδόν ποσοστό με την ταράτσα του. Τέλος η πυλωτή του κτηρίου. Είναι αναγκαία η μόνωσή της. Όσοι ζουν σε πρώτο όροφο πάνω από πυλωτή, γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει πραγματικά κρύο σπίτι το χειμώνα!